HƯỚNG DẪN NỘI BỘ

Khu vực nội bộ

1. Mẫu gửi đơn dịch vụ qua đối tác (sau khi khách hàng hoàn tất đặt dịch vụ)

ĐƠN DỊCH VỤ #MASO
Đã thu: …… đ, thu phần còn lại: …… đ
Thông tin khách hàng: LINK
hoặc để thông tin dưới đây
PXM gửi các bạn xử lý tiếp nha.

2.Mẫu gửi khách hàng khi khách chưa thanh toán sau khi đăng ký dịch vụ

Chào bạn ……, cảm ơn bạn đã đăng ký đặt xe tại Phuotxemay.
Bạn vui lòng đặt cọc để hoàn tất đơn đặt dịch vụ, đồng thời để chúng tôi giữ xe cho bạn.
Xin vui lòng xem hướng dẫn thanh toán dịch vụ tại liên kết sau: https://phuotxemay.com/huong-dan/hdtt

Cảm ơn Bạn.