Hướng dẫn thanh toán đăng ký đặt xe

Bạn vui lòng thanh toán 50% giá trị Đơn đặt xe theo thông tin sau:

Nội dung chuyển khoản:

Họ tên + [order number] – Ví dụ: Nguyen van A 18

Thông tin tài khoản:

Số TK: 0451000351659

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Chủ TK: Phạm Tuấn Anh